Uložit    
How to start

Smoking Cat Rules (PDF) Jak se stát hráčem karetní hry Kouřící kočka?

Kouřící kočka je jednoduchá karetní hra. Během pár kol si hru osvojíte, zdokonalovat se v ní pak můžete třeba celý život. Zde jsou pravidla hry Kouřící kočka, zahrajte si s přáteli nebo si přijďte zahrát s námi.

Hraje se s originálními kartami pro Kouřící kočku nebo s českými mariášovými kartami. 

Chcete-li si pořídit karty pro Kouřící kočku anebo brožurku s pravidly (v 7 jazycích), navštivte náš Smoking Cat eShop.

 


 

Smoking Cat card game round tableJak se stát registrovaným hráčem a zahrát si na oficiálních turnajích KK?

Registraci hráče lze provést samostatně zde na www stránkách Smoking Cat nebo u některého z činovníků SCWU osobně nebo elektronicky.

K registraci je třeba zvolit si hráčský nick (může být upraven SCWU do podoby odpovídající správnému anglickému spellingu) a přihlásit se do klubové příslušnosti.

Termíny oficiálních turnajů SCWU naleznete v Kalendáři akcí

 


 

hráčské klubové logo Založení klubu

Při vstupu do již stávajícího klubu konzultuje SCWU registraci s kapitánem daného klubu nebo je možné, aby si hráč založil vlastní klub. To lze učinit zcela svobodně a svůj klub lze umístit v jakékoli zemi planety.

Při účasti hráče na vrcholových akcích KK, jako je Světová série nebo JokeRiders Cup, bude vyvěšena vlajka státu, k němuž klubová příslušnost náleží.

Hráč může dodat vlastní návrh loga klubu, pokud ho nedodá, vytvoří logo klubu grafik SCWU.

 


 

Arena Follow the CatRegistrace do turnajů

Registrovaný hráč obdrží pozvánku na každou akci Kouřící kočky emailem, pod kterým se na stránkách zaregistruje. Všechny turnaje ovšem nejsou "open", hráč se musí informovat v sekci Tournament Types o podmínkách účasti na konkrétní akci.

 

 

 

 


 

 Členství ve spolku Smoking Cat World Association (SCWA)

Chcete-li se účastnit celé řady našich turnajů a být profesionálním hráčem Koukřící kočky, zveme vás k přihlášení do našeho spolku Smoking Cat World Association, zkráceně SCWA, z jejíchž stanov vám zde prezentujeme úryvky:

Čl. IV

Členství ve spolku

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo osoba mladší, za níž podepíší členství oprávnění zástupci a budou za nezletilé hradit členské příspěvky.

Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné nebo ústní přihlášky představenstvem spolku.

Prvními členy spolku se automaticky stávají všechny osoby, které zahájí hrazení hráčské licence v roce 2014.

Člen spolku má právo:

° dostávat přednostní pozvánky na turnaje (7 - 10 dní před ostatními hráči, kteří nejsou členy SCWA)
° hrát na turnajích ZDARMA bez hrazení obvyklého startovného
° na 25% slevu na veškeré produkty Smoking Cat (trička, karty, sběratelské kartičky, přívěšky apod.)
° obdržet legitimaci profi hráče Kouřící kočky PAC a unikátní placku
° získávat finanční prémie a věcné ceny vypsané za vítězství a umístění v turnajích pořádaných SCWU
° účastnit se jednání členské schůze a předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku k organizaci turnajů, bodování nebo marketingu
° volit předsedu spolku a členy představenstva každý rok na valné hromadě
° podílet se na praktické činnosti spolku jako člen Smoking Cat World Union

Člen spolku má povinnost:

° hradit hráčskou licenci ve výši minimálně 100,- Kč měsíčně - licence je určena ID a je v budoucnosti převeditelná na jinou osobu (prodejná).
   Číslo transparetního účtu SCWA: 2200631922 / 2010
° respektovat ostatní hráče karetní hry Kouřící kočka (Smoking Cat)
° dodržovat pravidla karetní hry Kouřící kčka (Smoking Cat)

Členství ve spolku zaniká:

° do 60 dnů od poslední platby hráčské licence
° úmrtím člena
° zánikem spolku
° vyloučením člena ze spolku

Seznam členů spolku je neveřejný a je přístupný pouze členům spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Pro zápis do SCWA či více informací kontaktujte SCWU nebo předsedu spolku SCWA, Jookiho.

 


 

 

Partners
Vytvořeno týmem. Právní podmínky stránky.